SERVOX Digital Speech Aids

เครื่องช่วยพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

รหัส: Servox-Vcare
฿36,000.00 สินค้ารวมภาษีแล้ว
- +

ความมุ่งหมาย

    เป็นเครื่องช่วยในการออกเสียงสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

คุณลักษณะทั่วไป
    เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงขนาดเล็ก ใช้มือถือ ทำงานด้วยแบตเตอรี่พร้อมเครื่องอัดไฟบรรจุในกระเป๋าหนัง

คุณลักษณะเฉพาะ
    1. เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงมีลักษณะเป็นแท่งกระบอกมีขนาดกะทัดรัด พร้อมปุ่มปิดเปิดเสียง  2  ปุ่ม

        และปุ่มปรับความดังของเสียงอีก  1  ปุ่ม อยู่ด้านข้างของเครื่อง

    2. ตัวเครื่องหุ้มด้วยโลหะไทเทเนียมเพื่อความทนทาน

    3. ทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบ NiMH สามารถชาร์จไฟใหม่ได้    จำนวน   1   ก้อน

    4. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน  110  กรัม โดยไม่รวมน้ำหนักแบตเตอรี่

    5. สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อมีโปรแกรมที่เหมาะสมและชุดต่อสัญญาณ เพื่อทำการกำหนดค่า   

        ต่างๆ และการดูแลรักษาได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

    1. แบตเตอรี่ชนิด NiMH                        จำนวน   2   ก้อน

    2. อุปกรณ์อัดไฟชนิด  220  โวล์ท          จำนวน   1   ชุด

    3. กระเป๋าใส่เครื่อง                                จำนวน   1   ใบ

    4. คู่มือการใช้งาน                                  จำนวน   1   เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ
    1. เป็นผลิตภัณฑ์ของ SERVOX ประเทศ เยอรมัน

    2. มีใบรับประกันคุณภาพ 1 ปี