ฟิตเฟิร์มเมินเบาหวาน

ฟิตเฟิร์มเมินเบาหวาน

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ไม่ต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำ ได้รับการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มการทำงานของอินซูลินได้ ทำให้สามารถนำน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ไม่ต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำ ได้รับการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มการทำงานของอินซูลินได้ ทำให้สามารถนำน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

โดยแบ่งประเภทของการออกกำลังกายตามประเภทของอาการของผู้ป่วยไว้ดังนี้

1. ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1

ควรออกช่วง 15.00- 17.00 น. สัปดาห์ละ 3- 5 ครั้ง

ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 20 – 60 นาที 

***หลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินบริเวณที่ใช้อวัยวะนั้นๆ ในการออกกำลังกาย

 

2. ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 (ผู้ป่วยอาจมีการสูญเสียความรู้สึกที่มือและเท้า)

ทำต่อเนื่อง 4-6 เดือน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

กิจกรรมแบบต่อเนื่องในระดับเหนื่อยระดับปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 

สามารถช่วยลดความเสี่ยง และโรคแทรกซ้อนต่างๆได้

***ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะออกกำลังกาย และ กีฬาที่สามารถก่อให้เกิดแผลได้ง่าย

 

 

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรออกกำลังกายในช่วงที่อินซูลินกำลังออกฤทธิ์สูงสุด และไม่ฉีดอินซูลินตรงบริเวณอวัยวะที่จะออกกำลังกาย

- ไม่ควรออกกำลังกายในขณะที่น้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่า 250 หรือต่ำกว่า 80 มิลลิกรัม

- หากมีปัญหาด้านความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

- ไม่ควรออกแรงมากๆ หรือกลั้นลมหายใจในขณะออกกำลังกาย

- ห้ามออกกำลังกายระดับหนักถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนทางไตมีอาการของเซลล์ประสาทผิดปกติหรือเพิ่งเข้ารับการรักษาทางตา

- ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบประสาท ควรระวังการออกกำลังกายที่จะเกิดอันตรายต่อเท้า เช่น กีฬาที่ต้องปีนป่ายหรือวิ่ง

บทความน่าสนใจ


สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่ทำได้ วันนี้คุณดูแลสุขภาพหรือยัง