นโยบาย

 นโยบายทางธุรกิจ

- เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ รับประกันสินค้าให้เป็นเวลา 1 ปี

- ในกรณีสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าจากการใช้งานปกติในระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าเครื่องใหม่ให้ โดยมีระยะเวลาในการส่งสินค้า คืน ภายใน 14 วันทำการ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

- เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

- เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อความสะดวกในการบริการ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา

- การเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ ยืนยันที่จะรักษาและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด

- ในบางครั้งเราอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน เช่นการข่าวการปรับปรุงระบบ, ข่าวการจัดกิจกรรม,โปรโมชั่น ฯลฯ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้