เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบไร้สาย ซื้อ 1 รายการ 2,100บาท ซื้อ 2 รายการ 1,900 บาท