เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและค่าBMI ซื้อ 1 รายการ 2,000บาท ซื้อ 2 รายการ 1,800 บาท