เครื่องชั่งน้ำหนัก และ วิเคราะห์ร่างกาย ซื้อ 1 รายการ 3,700บาท ซื้อ 2 รายการ 3,500 บาท