เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพา ซื้อ 1 รายการ 900บาท ซื้อ 2 รายการ 990 บาท