เครื่องวัดความดันโลหิตไร้สายแบบข้อมือ ซื้อ 1 รายการ 2,600บาท ซื้อ 2 รายการ 2,400 บาท