เกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับองค์กร

วี แคร์ เอเชีย จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL, www.eforl-aim.com) ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต เพื่อให้ วี แคร์ เอเชีย ทำหน้าที่ในการนำเสนอ และดำเนินการต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพส่วนบุคคลแบบพกพาภายใต้แบรนด์ iHealth และผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากผลงานนวัตรกรรมของบริษัทในเครือฯภายใต้แบรนด์ Wuttisak และ Snail8 เป็นต้น

วี แคร์ เอเชีย จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯสามารถใช้ในการสื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และความงาม ไปยังผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น